Nyheter

Salten Regionråd møtes til dagsmøte i Bodø

13. februar er det klart for årets første møte i Salten Regionråd i 2020. Tema for møtet er bl.a. digitalisering og ledelse, Indeks Nordland 2020 og fastlegetjenesten og annen tjenesteyting innenfor helse- og omsorg.

I forbindelse med sistnevnte ønsker fylkesmannen i Nordland, KS Nord-Norge og Helse Nord RHF en dialog med kommunene for å drøfte utfordringene en står ovenfor.

Det er også satt av tid til workshop i forbindelse med rullering av Saltenstrategiene, diverse høringer og evaluering av samarbeidsavtalen med Nord-Norges Europakontor.

Følg lenken nedenfor og få innsikt i alle sakene som tas opp i møtet.

Saksliste og saksdokumenter 

Publisert 5.2.2020