Nyheter

Foreslår en nasjonal sky for datatjenester i Salten

Robert Steen som er byråd for helse, eldre- og innbyggertjenester i Oslo kommune besøkte i går Salten Regionråd. Steen snakket om digitalisering og hvordan kommunene kan jobbe for å forberede seg på digitaliseringssamfunnet.

Rådet begynner nå arbeidet med nye Saltenstrategier, og hadde invitert flere innledere til møtet for å snakke om ulike tema. En av innlederne var Steen, som blant annet har vært med å bygge opp Finn.no.

- Digitaliseringen gir oss et hav av muligheter. Men som myndigheter og offentlige aktører må vi tegne målbildet vi ønsker oss og sørge for at vi styrer utviklinga i ei retning som vi ønsker for samfunnet vårt, sa Steen.

I sitt foredrag for Saltens politikere og rådmenn la Steen vekt på betydningen av at kommuner og regioner jobber sammen om digitalisering, og han roste initiativet som er tatt for å løfte og koordinere digitaliseringsinnsatsen i Salten. 

- Salten er en utrolig spennende region som har mange muligheter, også når det gjelder å skape innovasjon og arbeidsplasser innenfor digitaliseringen. Kanskje kunne en nasjonal sky for datatjenester ligge i Salten, sa Steen i forbindelse med besøket.

- Verden utvikler seg utrolig fort. Sist vi lagde Saltenstrategier var ikke digitalisering noe vi brukte mye energi på, i dag ser vi viktigheten av dette når vi utvikler regionen vår som en spennende region å bo og leve i, sier Ida Pinnerød som er leder i Salten Regionråd.

- Steen har satt fokus på en rekke viktige områder i dag, og vi tar med hans innspill i vårt videre arbeid. Det er utrolig viktig at vi samarbeider om dette, og vi har masse å lære fra Oslo kommune. Dessuten syns jeg ideen om at en nasjonal datasky kan ligge i Salten er helt glimrende, avslutter Pinnerød.

- Det er akkurat slike initiativ vi trenger når vi skal utvikle Salten og ta i bruk de våre naturgitte fortrinn og mulighetene tilgangen til ren energi gir oss, sier Sigurd Stormo som er ordfører i Meløy og sitter i styret i Salten Regionråd.

Regionrådet vil i løpet av kort tid ansette en prosjektleder for arbeidet med «Ett digitalt Salten» som er en satsing Saltenkommunene gjør sammen finansiert gjennom Iris-fondet og kommunene.

Info om stillingen

Publisert 14.2.2020