Nyheter

Salten Regionråd søker prosjektleder for samferdsel

Foto: Kent-Even-Grundstad/www.nordnorge.com

Vi søker etter en prosjektleder med fokus på samferdsel i et nordområdeperspektiv, og med et særlig fokus på arbeidet rundt nasjonal og regional transportplan. Stillingen er en treårig engasjementstilling.

Til grunn for arbeidet ligger Saltenstrategiene og regionrådets prioriteringer innenfor samferdsel.

Hovedoppgaver vil være

  • Jobbe med samferdsel i hele Salten, og skal være en aktiv pådriver og lobbyist overfor nasjonale og regionale myndigheter
  • Jobbe for å videreutvikle regionen til en attraktiv region for befolkning og næringsliv (BAS-region), herunder
  • Vedlikeholde og forsterke Saltens koblinger til det nasjonale og internasjonale transportnettet
  • Forbedre interne samferdselsløsninger i regionen
  • Videreutvikle transportknutepunktene Bodø og Fauske
  • Bringe inn miljøperspektivet i arbeidet med ulike samferdselsløsninger

Mere info om stillingen

Søknadsfrist 25. mars 2020

Publisert 2.3.2020