Nyheter

Nyansettelse i Salten Regionråd

Foto: Tom Erik Holteng

Tom Erik Holteng er ansatt som prosjektleder i Salten Regionråd for prosjektsatsingen «Ett digitalt Salten».

Holteng har bred ledelseserfaring fra offentlig sektor, blant annet fra sin nåværende jobb som enhetsleder i Fauske kommune og fra tidligere jobb som kommunalleder i Saltdal kommune. Han har også lang erfaring fra tidligere Universitet i Nordland, hvor han blant annet var kontorsjef ved Kompetansesenter for læring og teknologi.

Holteng er befalsutdannet og utdannet allmennlærer, og har tilleggsutdanning som IT-kandidat i informatikk og hovedfag i informasjonssystemer.

Om prosjektet

Salten Regionråd har i samarbeid med kommunene i Salten valgt å etablere ei målrettet satsing gjennom prosjektet «Ett digitalt Salten».  Formålet er å levere en «enklere hverdag for innbyggere og næringsliv i Salten» gjennom økt fokus på digitalisering, og forenklede prosesser og tjenestetilbud.

Bakgrunnen for å etablere prosjektet er de styringssignalene som er kommet fra nasjonale myndigheter når det gjelder digitalisering i offentlig sektor. Digitaliseringsbehovet er et resultat av de utfordringer Norge og offentlig sektor står overfor, både i forhold til effektivisering og for å kunne levere enda bedre tjenester til innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Prosjektet vil i hovedsak handle om endring av arbeidsprosesser hvor de teknologiske løsningene er et verktøy for å få digitaliseringen på plass.

– Jeg er veldig glad for å få muligheten til å bidra i jobben med digitalisering av Salten-kommunene. Dette er en mulighet jeg ikke kunne takke nei til og jeg ser frem til å få komme i gang og å bli en del av teamet i Salten Regionråd, sier Holteng.

Daglig leder Kjersti Bye Pedersen er svært fornøyd med å få Holteng med på laget. – Hans kompetanse og brede erfaring fra ulike utviklings- og endringsprosesser i offentlig sektor, vil bidra godt inn i Salten Regionråd og i det arbeidet som skal gjøres gjennom prosjektet «Ett digitalt Salten». – Jeg gleder meg veldig til Tom Erik starter hos oss, avslutter Pedersen.

Holteng tiltrer i stillingen 1. august.

Publisert 8.5.2020