Nyheter

Salten Regionråd møtes digitalt

4 juni 2020 gjennomføres det for første gang et digitalt møte med hele regionrådet til stede. Møtet foregår i Teams.

Tradisjonelt er juni-møtet i regionrådet preget av en del årsmøtesaker med godkjenning av årsmeldinger for regionrådet som helhet og tiltakene Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid og Felles Ansvar i Salten.

Det er også satt av tid til å tenke fremover gjennom rullering av Saltenstrategier for perioden 2020 - 2024. I tillegg blir det bl.a. orientert om næringssamarbeidet i regionen.

Bildet er tatt under regionrådets forrige møte i februar og viser leder Ida Maria Pinnerød flankert av nestleder Rune Berg og daglig leder Kjersti Bye Pedersen.

Saksliste og saksdokumenter

Publisert 27.5.2020