Nyheter

Nok en nyansettelse i Salten Regionråd

Per Gaute Pettersen (53) er ansatt som prosjektleder for satsingen «Samferdsel i Salten».

Pettersen jobber i dag ved Nord universitet, som seniorrådgiver og daglig leder ved Nord innovasjon AS. Han har bred erfaring fra offentlig sektor, både gjennom nåværende jobb og fra tidligere jobb som daglig leder og næringssjef i Bodø kommunes gamle næringsselskap, Team Bodø KF. Pettersen har i tillegg jobbet med ulike samferdselssatsinger i regionen, og var i perioden 2001-2004 ansatt i Salten Regionråd, hvor han hadde ansvaret for Transportprogram Salten. Før dette jobbet han i Ernst & Young og SINTEF.

Pettersen er utdannet siviløkonom ved Siviløkonomutdanningen i Bodø, og har tilleggsutdanning innen kvalitetsledelse og industriell markedsføring ved NTNU.

 

Om samferdsels-satsingen

Salten Regionråd har valgt å styrke samferdselssatsingen i Salten, i tett samarbeid med kommunene. Bakgrunnen for dette er behovet for betydelige oppgraderinger hva gjelder infrastruktur langs veg, sjø, luft og bane. Formålet med satsingen er å videreutvikle Salten til en attraktiv region for befolkning og næringsliv, og forsterke Saltens koblinger ut mot de nasjonale og internasjonale markedene.

Pettersen ser frem til å ta fatt på jobben og til å bli en del av teamet i Salten Regionråd. – Et tett og godt samarbeid med ulike etater og næringsaktører, kombinert med et målrettet arbeid opp mot nasjonale og regionale myndigheter, vil være viktig slik at vi kan få gjennomslag for våre prioriteringer, sier Pettersen.  – Bærekraftperspektivet og nye teknologiske løsninger er også sentralt i arbeidet som skal gjøres, og vi skal sørge for å være en aktiv pådriver for å få på plass gode infrastruktur- og samferdselsløsninger i regionen, avslutter Pettersen.

Daglig leder Kjersti Bye Pedersen er svært fornøyd med å få Pettersen med på laget. – Hans brede erfaring fra prosessarbeid innenfor nærings- og samfunnsutvikling, og fra arbeid med infrastrukturprosjekter og politiske prosesser, vil bidra til å løfte både samferdselssatsingen og regionrådet som utviklingsaktør. – Jeg gleder meg over å få nok en dyktig medarbeider med på laget, og ser veldig frem til Per Gaute starter hos oss, avslutter Pedersen.

Pettersen tiltrer i stillingen 1. september.

Publisert 1.6.2020