Nyheter

Salten Regionråd inn i styret til Nord-Norges Europakontor

Salten Regionråd har siden 2014 hatt partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor (NNEO) i Brussel. I dagens partnermøte ble Salten Regionråd v/leder Ida Pinnerød valgt inn som styremedlem på vegne av alle partnerne.

NNEO har til formål å fremme samfunns- og næringsutvikling og sikre nordnorske interesser, gjennom tilstedeværelse i Brussel.

I styret sitter kontorets eiere, Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune, i tillegg til en partnerrepresentant.

Kontorets partnere er Nord universitet, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø kommune og Norges Råfiskarlag, i tillegg til Salten Regionråd.

- Salten er en spennende og mangfoldig region som har mange muligheter, og gjennom vårt partnerskap med Nord-Norges Europakontor har vi muligheten til å «løfte» Salten og landsdelen ut i Europa og vice versa, sier Pinnerød.

- Dette er utrolig viktig både med hensyn til satsingen «Bodø som Europeisk kulturhovedstad», men også med tanke på å synliggjøre Salten og Nord-Norges fortrinn overfor Europa. Et eksempel er hydrogensatsingen som gjøres i Glomfjord og hvor EU blant annet har nevnt hydrogen som et sentralt satsingsområde innenfor store Europeiske partnerskap. – Jeg ser fram til å gå inn i styret, avslutter Pinnerød.

Publisert 12.6.2020