Nyheter

Invitasjon til innspillmøte - Saltenstrategier 2020 - 2024

Salten Regionråd er inne i en prosess med rullering av Saltenstrategiene, og ønsker i den forbindelse å invitere til et innspillmøte 19. august 2020 der våre samarbeidspartnere inviteres til å være med og påvirke det endelige resultatet. Essensi AS v/Berit Laastad vil bistå i prosessen og lede innspillmøtet.

Tid: Onsdag 19. august 2020 kl. 11.00 – 15.30

Sted: Radisson Blu Hotel i Bodø

Tentativt program:

Kl. 11.00 – 11.30:       Lunsj

Kl. 11.30 – 12.45        Åpning og innledning til gruppearbeid

Kl. 12.45 – 13.00        Kaffepause

Kl. 13.00 – 14.00        Innspill til strategiene – gruppearbeid

Kl. 14.00 – 15.15        Gjennomgang i plenum

Kl. 15.15 – 15.30        Oppsummering og avslutning

Påmelding på e-post innen 10. august 2020 til: regionradet@salten.no

Publisert 3. august 2020