Nyheter

Salten Regionråd møtes i Hábmer-Hamarøy

Foto: Hamsuns rike

Etter en lang Covid-19-pause uten fysiske møter er det klart for møte i Salten Regionråd den 17. - 18. september i Hábmer-Hamarøy. Første dag av møtet er lagt til Tysfjord Turistsenter helt nord i kommunen, mens møtet avsluttes på Árran Julevsáme guovdásj/lulesamisk senter andre dag.

Saltenstrategier 2020 - 2024 og fremtidig utvikling og samarbeid innenfor helse og omsorg er noen av temaene som blir tatt opp, hvor blant annet Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset HF og Nord universitet deltar i møtet.

På dag to er det satt av tid til orientering om de to nye prosjektsatsingene som regionrådet har igangsatt – «Samferdsel i Salten» og «Ett digitalt Salten».

Visit Bodø deltar også i møtet for å orientere om status for destinasjonssamarbeidet i Salten, resultater for kampanjene som er gjennomført i sommer og status for reiseliv- og opplevelsesnæringen med hensyn til Covid-19.

Saksliste og saksdokumenter