Nyheter

Samferdsel i Salten

Salten Regionråd har valgt å styrke samferdselssatsingen i Salten, i tett samarbeid med kommunene. Bakgrunnen for dette er behovet for betydelige oppgraderinger hva gjelder infrastruktur langs veg, sjø, luft og bane. Formålet med satsingen er å videreutvikle Salten til en attraktiv region for befolkning og næringsliv, og forsterke Saltens koblinger ut mot de nasjonale og internasjonale markedene.

Per Gaute Pettersen (53) er ansatt som prosjektleder for satsingen «Samferdsel i Salten» og startet i jobben 1. september 2020.