Nyheter

Salten Regionråd søker koordinator til regionrådets administrasjon - utgått søknadsfrist

Stillingens hovedoppgaver vil være å koordinere og følge opp viktige oppgaver og prosesser i regionrådet, samt å jobbe tverrfaglig opp mot de ulike virksomhetsområdene i organisasjonen. Gjennom stillingen vil koordinatoren bli tatt med i ulike prosesser og bli godt kjent med kommunene i Salten og noe av det utviklingsarbeidet som skjer i regionen.

Arbeidsoppgaver vil bl.a. være:

  • Støttefunksjon for daglig leder og kollegaer
  • Samordning, koordinering og oppfølging av kontortjenester, herunder ansvar for bilagshåndtering, fakturering og økonomioppfølging i tett samarbeid med regnskapsavdelingen i Bodø kommune
  • Planlegging av møtevirksomhet og koordinering av styremøter og møter i Salten Regionråd
  • Sekretærfunksjoner for valgte organer og utvalg, referat/protokollskriving og annen administrativ tilrettelegging
  • Prosjektkoordinering og noe saksbehandlingsarbeid

Les mer om stillingen

Søknadsfrist 28. februar 2021