Nyheter

Salten Regionråd beveger seg ut i Europa

Foto: Torjus Kleven Kandal

Salten Regionråd har signert en ett-årig partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor i Brussel. Dette skjedde den 16. juni 2014 i Brussel.

Rolf Steffensen, politisk leder i Salten Regionråd, samt den administrative ledelsen i regionrådet, var nylig i Brussel for å signere en partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor. Samtidig fikk de en grundig presentasjon av kontoret og de politikkområdene det jobbes med i Brussel.

- Dette er en historisk dag - Salten Regionråd har som første regionråd inngått partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor, sier Rolf Steffensen. Kontoret jobber med flere av politikkområdene som Salten Regionråd og kommunene i Salten har fokus på, blant annet samferdsel i nordområdene, sikkerhet og beredskap og nordområdepolitikk. Kontoret gjør en viktig jobb for å sikre at vi har en nordnorsk stemme der mange avgjørende beslutninger tas. Det er derfor gledelig å kunne inngå et formalisert samarbeid med Nord-Norges Europakontor, avslutter Steffensen.

Avtalen trer i kraft den 1. juni.

Bildet viser Trond Haukanes og Rolf Steffensen som signerer kontrakten.

Følg med hva som skjer i Brüssel: http://www.northnorway.org/