Nyheter

Regionrådet inn i Europakontorets styre

Foto: Torjus Kleven Kandal

Leder av Salten Regionråd, Rolf Steffensen, ble 4. februar 2015 valgt inn i styret til Nord-Norges Europakontor i Brussel.

Regionrådet har siden juli 2014 vært partner i Europakontoret som eies av de tre nordligste fylkeskommunene.

- Bak regionrådets engasjement ligger det en erkjennelse av at kommunene påvirkes i veldig stor grad av de beslutningene som tas i Brussel. Det er viktig for oss å være med i de prosessene som pågår, for å kunne ivareta Salten-kommunenes og landsdelens interesser, sier Rolf Steffensen.

Bildet viser direktør ved Nord-Norges Europakontor Trond Haukanes og leder i Salten Regionråd, Rolf Steffensen. 

Europakontorets hjemmeside