Nyheter

Salten Regionråd i Brüssel

Foto: Gull Pedersen

18. - 20. februar 2015 reiste regionrådet til Brüssel for å få kunnskap om EU og EØS, og hvilken innvirkning EUs politikk har på kommune-hverdagen. Det ble også tid til en stopp i Oslo med besøk på Stortinget og møte med Nordlandsbenken.

I Oslo hadde regionrådet møte med BDO som utreder "Mulighetsstudier for Salten" i forbindelse med ny kommunereform, før turen gikk videre til Brussel.

Torsdag var satt av til informasjon om EU-systemet, og Helle Hamnevoll ved Nord-Norges Europakontor hadde lagt opp et interessant program for dagen. Regionrådet fikk bl.a. møte kommunal- og regionalråd Jan Edøy som presenterte EU's regionalpolitikk. Han kunne bl.a. fortelle at 7 av 10 saker som kommer på kommunepolitikernes bord, har en eller annen tilknytning til bestemmelser som er vedtatt i EU.

Kristin Bangsund orienterte om ESAs rolle og arbeid med EUs indre marked, og hadde mange eksempler på hvordan dette berører oss.

Vi fikk også innblikk i EU, EØS og konkurranserett, og NHOs Brüsselkontor satte søkelyset på nordnorsk industri i et EU-perspektiv.

Til slutt fikk vi presentert prosessen omkring kommunereformen i Sveits av BDO International sine medarbeidere i Brüssel.

Fredag ble brukt til ordinært regionrådsmøte.