Nyheter

Løfter opp samferdselsløsninger

Salten Regionråd møtte Nordland fylkes samferdselskomite under siste fylkesting i Bodø. Regionrådet var representert ved regionrådsleder Rolf Steffensen og prosjektleder Ingelin Noresjø, som presenterte hva Salten mener er viktigst innen samferdsel de nærmeste årene.

-Å knytte Salten tettere sammen er hovedmålet med vår samferdselsstrategi i årene framover. Vi er opptatte av trafikksikkerhet, utvikling av Salten som en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion og å utvikle et transportsystem som korter ned avstanden til Bodø, sa de to blant annet til fylkets samferdselskomite.

Ingelin Noresjø utdyper:
-Trafikksikkerhet handler for mange om hverdagstrygghet, og for noen handler det om arbeidsplassen eller spørsmål om liv og helse. De siste årene har vi sett eksempler på at hele samfunn har blitt isolert som følge av ras eller stengte fjelloverganger. Eksempler er Halsa i Meløy og Beiarn. Slike tilfeller er svært alvorlige, og Salten Regionråd har et ansvar for å påpeke de uholdbare konsekvensene av dette.

-Videre er det viktig å legge til rette for at innbyggerne i Salten kan bo i en kommune og arbeide i en annen. Dette er i dag utbredt, og det er en økende trend. Det er derfor i Saltens interesse å legge til rette for økt pendling. For å få vekst i hele regionen, må dagens kommuner knyttes tettere sammen med bedre samferdselsløsninger.

-Kommunene i Salten har gode velferdstilbud, men noen tjenester finnes kun i Bodø. Universitet, sykehus og flyplass er eksempler. Derfor er nærheten til Bodø viktig. Nedkorting av reisetid til Bodø sentrum er et gode for alle Salten-kommunene. Bygging av Tverlandsbrua, Godøystraumen og tunell i Valnesfjord er eksempel på dette. Bypakke Bodø er tilsvarende viktig.

Sammenlagt vil målet om å knytte Salten tettere sammen, kreve mange nye samferdselsløsninger i Salten. Både ferge, hurtigbåter, opprusting av veier, nye tuneller og bruer er en del av dette.

-Vi vil bruke tiden framover til å påvirke i prosessene rundt nye Nasjonal Transportplan og Regional transportplan for å få inn flest mulig av de prosjektene som er viktige for Salten, avslutter Rolf Steffensen.

Følg med på samferdselsprosjektet

Salten Regionråds prioriteringer 2014 - 2015

Sist endret 2015-04-21