Nyheter

Ny prosjektleder for samferdsel

Fra 1. mai 2015 er Jens B. Kyed tilsatt som prosjektleder for samferdsel i Salten Regionråd i et seks måneders vikariat. Bakgrunnen for tilsettingen er at Ingelin Noresjø er gitt permisjon inntil videre fra stillingen - i første omgang i perioden 1. mai til 31. oktober.

Jens B. Kyed overtar Ingelin Noresjø sine arbeidsoppgaver og skal jobbe med samferdsel i Salten. Dette er et fagfelt han er godt kjent med fra tidligere. Han kjenner godt både infrastruktur og utfordringer for samferdselssektoren i Salten og Nordland for øvrig.

Kyed kommer fra en prosjektlederstilling i Fauna KF i Fauske der han de siste tre årene har hatt ansvar for utvikling av vertskapsprosjektet i kommunen, herunder også koordinering av arbeidet med turistinformasjonen i kommunen. I Fauna har han også jobbet med samferdsel, særlig innenfor områdene jernbane og vei.

Prosjektledererfaring har Kyed for øvrig også fra tidligere da han var i et treårig engasjement i Næringslivets Europakontor Nordland i NHO Nordland opp i mot Nord-Norges Europakontor og næringslivet i Nordland.

Kyed er utdannet journalist og har bakgrunn fra blant annet NRK Nordland hvor han arbeidet som videojournalist og i fem år mellom 2005 og 2010 reiste på kryss og tvers av fylket. Reportasjer om samferdsel, flaskehalser i samferdselssektoren og øvrige utfordringer laget han ofte i tillegg til at han dekket næringslivet i fylket. Han har tidligere også arbeidet for TV 2s utenriksavdeling i Bergen og vært frilansjournalist i Brussel. Han har en mastergrad i europeiske journaliststudier og er utdannet ved Høgskolen i Volda, Universitetet i Bergen, Universidad de Buenos Aires og University of Cardiff. Han snakker fire fremmedspråk.

Informasjon om samferdselsprosjektet