Nyheter

Salten Regionråd møtes 4. - 5. juni i Saltstraumen

Foto: Terje Rakke

Når Salten Regionråd møtes denne gang vil en stor del av møtet dreie seg om kommunereformen.

BDO presenterer 3 nye delrapporter i "Mulighetsstudier for Salten":
Delrapport B - Kommunen som tjeneste- og myndighetsutøver
Delrapport C - Kommunen som samfunnsutvikler
Delrapport D - Kommunen som demokratisk arena

BRUS presenterer næringslivsundersøkelse om kommunestruktur.

I tillegg har Bodø kommune i tilknytning til møtet invitert til en oppsummering av nabopraten og veien videre for ny storkommune i Salten.

Videre står det årlige kontaktmøtet med Politimesteren i Salten på programmet, samt møte med Ungdommens Fylkesting.

Fredag vil fylkesråd for samferdsel, Hild Marit Olsen, orientere om oppstart av prosjektet ny hurtigbåt- og fergestruktur i Nordland.

Regionrådet skal også gjennomføre årsmøter for Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid, Salten Invest og Felles Ansvar i Salten.

Saksliste og saksdokumenter