Nyheter

Nytt samferdselskart for kysten

5. juni presenterte fylkesråd for samferdsel Hild Marit Olsen nytt samferdselskart for Nordland i Salten Regionråd sitt møte i Saltstraumen.

Samferdselsstrukturen langs Nordlandskysten er en del av transportkorridorene fra kyst til marked samtidig som den skal sikre folks transportbehov for arbeid og service. Dette blir en utfordring samtidig som fylkeskommunens økonmiske rammer blir mindre.

Et nytt samferdselskart som fortsatt sikrer disse strukturene skal nå tegnes i samråd med de som har transportbehovene - befolkning og næringsliv. Hovedstrukturene for hurtigbåt- og fergeløsninger må legges for de neste 20 (30) årene.

Prosjektet skal være et verktøy for fylkestingets beslutning desember 2016, og det skal bl.a. gjennomføres en konseptvalgutredning. Prosjektleder er Jørn Sørvig.

Presentasjon av prosjektet