Nyheter

Doble togsett på Saltenpendelen

Foto: Jens Kyed

Fra og med 17. august 2015 er det dobbel kapasitet på Saltenpendelen morgen og ettermiddag. NSB har satt inn doble vognsett på enkelte rushtidsavganger.

NSB dobler fra i dag kapasiteten på den mest populære avgangen fra Indre Salten til Bodø om morgenen og gjør det samme med returavgangen fra Bodø kl. 16:05. På disse avgangene er det fra nå av 160 mot tidligere 80 sitteplasser.

Lang prosess

Salten Regionråd har vært med og jobbet aktivt for at Saltenpendelen skal få økt kapasitet og flere avganger. Mange års arbeid der flere har vært med å trekke lasset er nå kronet med suksess.
- Dette er et klart resultat av den innsatsen vi har gjort i samarbeid med kommunene på strekningen, NSB, Jernbaneverket og Nordland fylkeskommune, sier prosjektleder for samferdsel i Salten Regionråd Jens B. Kyed.


Nå må folk velge toget

Da Stortinget bevilget penger til å styrke Saltenpendelen med ekstra togmateriell og flere avganger  var det et uttalt mål at flere skal velge å reise med tog. I tillegg til bedre kapasitet fra i dag, blir det en sen kveldsavgang fem kvelder i uken fra midten av desember. 


Vil jobbe videre med samferdselstilbudet

Salten Regionråd vil fortsette og jobbe effektivt med å styrke samferdselstilbudet i regionen. Bedre veier, jernbane, kollektivtilbud og bredbåndstilbud er alle områder som vi har stor fokus på både nå og i tiden fremover, ikke minst i det pågående arbeidet med Nasjonal og Regional transportplan. Her er det er viktig at Saltens ønsker og behov kommer tydelig fram og blir tatt hensyn til i størst mulig grad.