Nyheter

Drivende og robuste samfunn

24. september åpner Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling avdeling i Steigen, og i den forbindelse arrangeres det et fagseminar om samfunnsentreprenørskap og nyskaping.