Nyheter

Grunnskolene i Salten inviteres til Story Starter

Bibliotekene i Salten og Salten Kultursamarbeid ønsker å invitere lærere og elever til å delta på Story Starter, et bibliotekprosjekt som benytter undervisningsverktøy utviklet av First Scandinavia.

Story Starter
Story Starter er et nytt kreativt undervisningsverktøy som forsterker snakke-, lytte-, lese-, skrive- og forståelsesferdighetene. Det engasjerer og motiverer elever til å bruke fantasien for å utvikle og skape historier. Ved hjelp av Story Visualizer kan elevene dokumentere Story Starter-historiene sine i ord og bilder. Programvaren har et enkelt grafisk brukergrensesnitt som gjør det lett for barna å lage flotte historier for utskrift, eller for å dele med andre. Barna utvikler ferdigheter i norsk, og i kreativ og kritisk tenking mens de jobber.


Hva får skolen ved å være med:
• Gratis kurs for lærere og bibliotekarer på Fauske Bibliotek 25. november 09:00- 14:00.
• Gratis tilgang på bruk av undervisningsverktøy og IPads
• Biblioteket som arena for undervisning
• Elevene opplever bibliotekene som et sted for kunnskapsformidling og læring
• Tettere samarbeid mellom bibliotek og skole

Elevene som deltar på Story Starter blir flinke til å:
• Utvikle sine lese- og skriveferdigheter
• Lage, sette i rekkefølge og fortelle historier
• Trene snakke-, lytte- og forståelsesferdigheter
• Analysere historier, personer og handlinger
• Identifisere og forstå ulike sjangere
• Integrere teknologi og digital læring på en naturlig måte

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med Hege Klette på mail hege.naess.klette@salten.no eller telefon 990 38 028.