Nyheter

Salten Regionråd møtes i Steigen

Salten Regionråd møtes 24. - 25. september 2015 til sitt siste møte i inneværende valgperiode. Møtet er lagt til Manshausen i Steigen.

Det er mange viktige saker som står på sakslista når dette regionrådet møtes for siste gang.

Her kan nevnes:

  • Samferdsel i Salten
  • Mulighetsstudier for Salten - presentasjon av sluttrapport
  • Petro Utviklingsprogram for Salten
  • Felles organisering av reiselivet i Salten

Saksliste og Saksdokumenter