Nyheter

Det nye regionrådet møtes på Fauske

19. november 2015 er det klart for konstituering av Salten sitt nye regionråd for valgperioden 2015 - 2019. Regionrådet består av ordfører og representant for opposisjonen i de 9 kommunene i Salten. I tillegg møter rådmennene med tale- og forslagsrett. Møtet er lagt til Fauske.

I møtet skal det foretas en rekke valg, herunder ny politisk leder og arbeidsutvalg. Av andre saker som står på sakskartet kan nevnes 

  • Saltenstrategier
  • Petro Utviklingsprogram
  • Saltentinget 2016
  • Idrettsgalla 2016
  • Ordførerens Tur
  • Samferdsel i Salten - innledning v/statssekretær Tom Cato Karlsen, samferdselsdepartementet.

Saksdokumentene finnes her.