Nyheter

Telefonundersøkelse om ferge og hurtigbåtbruk

De neste ukene vil et stort utvalg som bor i kystnære strøk i Salten bli oppringt av et meningsmålingsbyrå. Det er viktig å svare for at undersøkelsen skal bli mest mulig relevant.

I forbindelse med at Nordland fylkeskommune er i ferd med å tegne helt nye ferge og hurtigbåtskart, har fylkeskommunen engasjert et meningsmålingsinstitutt til å samle inn informasjon om og fra brukerne. Om lag 4000 personer som bor langsetter nordlandskysten vil bli kontaktet. Også i Salten vil et stort antall personer bli kontaktet.

Det er viktig at undersøkelsen gir et mest mulig korrekt bilde av hvem brukerne er og hvordan de reiser. Derfor er det så viktig at de som ringes opp svarer på henvendelsen. Salten Regionråd oppfordrer alle som får telefoner fra meningsmålingsbyråer i tiden framover om å svare på disse – bare slik kan vi sikre at undersøkelsen tegner et korrekt bilde av situasjonen og behovet til de som er avhengige av ferger og hurtigbåter i vår region.