Nyheter

Salten Regionråd 2015 - 2019

Fotograf Holst, Fauske

19. november 2015 ble Salten Regionråd for perioden 2015 - 2019 konstituert. Petter Jørgen Pedersen, Gildeskål ble valgt til leder med Ida Pinnerød, Bodø som nestleder.

Regionrådet har følgende medlemmer 

KOMMUNE Ordfører Opposisjon Rådmann
Beiarn Monika Sande (Sp) Bjørnar Brændmo (BB) Ole Petter Nybakk
Bodø Ida Pinnerød (Ap) Grethe Monica Fjærvoll (H) Rolf Kåre Jensen
Fauske Jørn Stene (FL) Ottar Skjellhaug (Ap) Even Ediassen
Gildeskål Petter Jørgen Pedersen (Ap) Svein Eggesvik (Sp) Helge Akerhaugen
Hamarøy Jan-Folke Sandnes (H) Rigmor Lien (Ap) Bjørn Skog
Meløy Sigurd Stormo (Ap) Per Frøskeland (H) Hege Sørlie
Saltdal Rune Berg (Sp) Anne Britt Sletteng (Frp) Elisabeth Larsen
Steigen Asle Schrøder (Sp) Fred Eliassen (Ap) Torben Marstrand
Sørfold Lars Kr. H. Evjenth (Ap) Anne Lise N. Arntzen (Sp) Ørjan Higraff
   
Representantene Lars Kr. H. Evjenth (Sørfold) og Per Frøskeland (Meløy) var ikke til stede da bildet ble tatt. For disse møtte varaordfører Turid Willumstad og Mette Bjørnli.