Nyheter

Indeks Nordland spår større vekst for Salten

Forsidebilde Indeks Nordland

Indeks Nordland 2016 ble presentert av prosjektleder Erlend Bullvåg på Nordlandskonferansen 13.01.2016.

I Indeks Nordland heter det at Salten har et stort potensial i etablering av nye virksomheter innenfor sikkerhet, beredskap, utdanning og innovasjonssentra mot de viktige næringene i landsdelen. Regionen har en meget sterk og konkurransedyktig industri i Sørfold, Glomfjord, Rognan og Bodø med konkrete prosjekter for videre vekst som kan realiseres.

Alt om Indeks Nordland 2016

Les mer om saken i an.no