Nyheter

Salten Regionråd møtes på Rognan

Årets første møte i Salten Regionråd er lagt til Saltdal kommune og Rognan 18. - 19. februar 2016. Flere viktige tema settes på dagsorden - bl.a. bosetting og integrering av flyktninger i Salten. Representanter for justis- og beredskapsdept., IMDi og Husbanken vil være til stede i møtet.

Det blir også satt av god tid til drøfting av Salten Regionråd sitt innspill til Regional Transportplan Nordland 2019 - 2030. Statens Vegvesen v/ Kjell Skjerve vil innlede til debatt.

Fredag vil det bl.a. bli orientert om mulighetsstudie for Brann- og Redningstjenesten i Nordland. Mulighetsstudien har sett på hvordan det kan legges til rette for en mere robust brann- og redningstjeneste i hele Nordland.

Videre inviteres regionrådet til å gå videre med en felles destinasjonsorganisering i Salten gjennom Visit Bodø. 

I tillegg legges det frem forslag til innspill i diverse høringer.

Saksliste

Saksdokumentene til møtet

Publisert: 15.02.2016