Nyheter

Salten Regionråd forlenger partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor

Salten Regionråd har i møte 19. februar 2016 besluttet å forlenge partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor med to år til juli 2018. Regionrådet har vært medlem siden 2014.

For Salten Regionråd er kontakt opp mot EU viktig fordi norsk kommunesektor i større og større grad påvirkes av beslutningene tatt av EU. Nord-Norges Europakontor har i perioden bidratt med:

  • Promotering av Salten i ulike foraer
  • Informasjon og koblinger opp mot EUs satsinger på infrastruktur
  • Jevnlige informasjonsmailer om Brussel og jobben NNEO gjør 
  • Håndtert henvendelser fra kommunene i Salten og tilrettelagt for møter med aktører i Brussel 
  • Varslet om saker som kan påvirke Nord-Norges og Saltens politikkområder
  • Informasjon om, og tilrettelagt for deltakelse på, ulike seminarer i regi av NNEO og NSPA, samt andre møteplasser
  • Foredrag og deltakelse på Saltentinget 2014 
  • Tilrettelegging av studietur for regionrådet til Brussel i februar 2015
  • Deltakelse på møte med næringsnettverket
  • Deltatt sammen med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune på studietur til Italia for å besøke Europeisk kulturhovedstad i 2019.

"Vi er fornøyd med samarbeidet vi har hatt med Nord-Norges Europakontor fram til nå, og ser fram til fortsettelsen av dette,” sier Kjersti Bye Pedersen, sekretariatsleder ved Salten Regionråd.

Nord-Norges Europakontor ble opprettet i 2005, og er eid av de tre nordligste fylkeskommunene. Andre samarbeidspartnere er Nord Universitet, Universitetet i Tromsø, NHO Nordland, Norges Råfisklag og Tromsø kommune. 

Lenker:

Nord-Norges Europakontor

Publisert: 7.3.2016