Nyheter

Samferdselskonferanse på Fauske 11. april

Fauske Næringsforum inviterer til samferdselskonferanse på Fauske Hotell 11. april 2016. Samarbeidspartnere er Salten Regionråd, Fauna KF og kommunene Fauske og Sørfold.

Årets samferdselskonferanse vil bl.a. ha fokus på Salten som knutepunkt, og mulighetene som åpner seg med ny lufthavn, ny E6 gjennom Sørfold og oppgradering av Nordlandsbanen.

Av innledere kan nevnes regionveisjef Torbjørn Naimak, direktør i NHO Nordland Ole H. Hjartøy og fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund.

Program

Påmelding til post@fauskenf.no

Publisert: 16.3.2016