Nyheter

Åpen innspillkonferanse om nye Saltenstrategier

Foto: Ernst Furuhatt

Salten Regionråd er inne i en prosess med rullering av Saltenstrategiene, og ønsker i den forbindelse å invitere til en innspillkonferanse 22. april der alle som har interesse inviteres til å være med og påvirke det endelige resultatet.

Tid:    Fredag den 22. april 2016 kl. 11.00 – 15.00
Sted: Scandic Bodø Hotel, Sjøgt. 23 i Bodø

Sentrale tema for innspillkonferansen vil være

  • Hvordan ønsker vi at Salten skal fremstå i 2030
  • Hvilke strategiske grep må tas for at vi sammen kan nå målet


Vi håper at flest mulig tar seg tid til å delta på konferansen slik at vi sammen kan sette oss nye “hårete” mål for framtidas Salten.

Påmelding på e-post innen 18. april 2016:  E-postadresse: regionradet@salten.no


Program:

Kl 1100 – 1115:  Åpning v/ leder av Salten Regionråd Petter Jørgen Pedersen
                           Bakgrunn og mål med å ha felles strategier for Salten.

Kl 1115 – 1200:  Presentasjon av utkast til Salten-strategier for 2016-2020
                           v/ sekretariatsleder Kjersti Bye Pedersen
                           Inkl. info om arbeidsprosessen med utvikling av strategiene.
                           Innledning til gruppearbeid v/ prosessleder Berit Laastad

Kl 1200-1230:     Enkel lunsj

Kl 1230-1330:     Innspill til nye Saltenstrategier.
                            Gruppearbeid med diskusjon om foreslått målbilde og strategier.

Kl 1345-1445:     Gjennomgang i plenum av innspill fra gruppene. Drøftelser.

kl 1445-1500:     Oppsummering og avslutning
                            Hva gjør vi videre v/ Kjersti Bye Pedersen

Tidligere strategidokument finnes her

Publisert: 12.4.2016