Nyheter

Vellykket samferdselskonferanse på Fauske

Sist mandag var rundt 80 deltakere samlet til samferdselskonferanse på Fauske. Her var det mye fokus på ny E6 gjennom Sørfold, men også fly, jernbane, telekommunikasjon og regional transportplan ble satt på dagsorden.

Her er noen av presentasjonene fra konferansen:

Ny Bodø Lufthavn - et regionalt løft med store ringvirkninger v/ Odd Emil Ingebrigtsen, BRUS

Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold for godstransporten v/ John K. Selven, PostNord

Eksportfylket Nordland med fokus på Salten som knutepunkt v/ Ole H. Hjartøy, NHO Nordland

Nordlandsbanen. Fra forfall til moderne godstrafikkåre v/ Thor Brekkan, Jernbaneverket Nord

Fauske/Salten som knutepunkt for godstrafikk over Nordlandsbanen v/ Carl F. Karlsen, CARGONET

Telekommunikasjon - kompetanse og suksessfaktorer v/ Hans Larsen, Signal Bredbånd

Overskuddsmasser fra nye tunneller i Sørfold - til industriformål v/ Lars Kr. H. Evjenth, Sørfold kommune

Nyhet i Saltenposten

Publisert 14.4.2016