Nyheter

Salten Regionråd møtes 2. - 3. juni i Hamarøy

Fotograf: Ernst Furuhatt

I tillegg til en rekke årsmøtesaker, vil det bli satt fokus på bl.a. innspill til Nasjonal Transportplan, felles eierstrategi, samhandling rus/psykiatri og nye Saltenstrategier i dette møtet. Fredag 3. juni blir det fellesmøte mellom Ofoten Regionråd og Salten Regionråd, der samferdsel, politistruktur og krisehåndtering i kommunene vil være tema.

Salten Regionråd besøkte Ofoten Regionråd i Narvik for tre år siden, så nå var tiden inne til å invitere til gjenvisitt.

Møtet foregår på Hamsunsenteret begge dager, og er åpent for publikum som måtte ha interesse av sakene som blir tatt opp.

Saksliste 2. - 3. juni

Saksdokumenter og vedlegg

Publisert: 31. mai 2016