Nyheter

Fellesmøte mellom Salten og Ofoten Regionråd

3. juni 2016 møttes Salten og Ofoten Regionråd på Hamsunsenteret til drøfting av felles utfordringer. Naturlig nok var samferdsel et av hovedpunktene under møtet.

Møtet ble ledet av de to regionrådslederne Tor Asgeir Johansen fra Ofoten og Petter Jørgen Pedersen fra Salten  med god bistand fra sekretariatslederne Elisabeth Storjord og Kjersti Bye Pedersen (bildet).

Det ble vedtatt et felles innspill til Nasjonal Transportplan 2018 - 2029, der regionrådene støtter hverandres hovedkrav  samt synliggjør hvordan naboregionene transport- og logostikkmessig er gjensidig avhengige av hverandre.

Det ble også vedtatt en egen uttalelse som understreker betydningen av en god flyforbindelse mellom Ofoten og Bodø. Salten og Ofoten regionråd krever derfor at dagens kjøp av FOT-ruter mellom Bodø og Narvik lufthavn overføres til Harstad Narvik Lufthavn Evenes når flyplassen i Narvik legges ned. 

Videre orienterte politimester Tone Vangen i nye Nordland Politidistrikt om politireformen, og brannsjef Per Gunnar Pedersen om Salten Brann og krisehåndtering i kommunene.

Avslutningsvis ble det konkludert med at møtet hadde vært nyttig for begge parter.

Publisert 7. juni 2016