Nyheter

Flytt FOT-rutene fra Narvik til Evenes

Fotograf: Anne Olsen-Ryum

Salten og Ofoten Regionråd ser med bekymring på at flyruten mellom Narvik (Evenes) og Bodø er ikke med i den nye anbudsutlysningen av FOT-ruter som nettopp er lagt ut. Dette finner begge regionrådene svært beklagelig.

Ofoten- og Salten Regionråd har derfor vedtatt en felles uttalelse.

Regionrådene vil understreke betydningen av en god flyforbindelse mellom Ofoten og Bodø.

Regionrådene ser med bekymring på at anbudet for nye FOT - ruter for perioden fra 1.april 2017 til 30.mars 2021, er lagt ut uten at dagens FOT - ruter fra Narvik er overført til Evenes.

Det er i dag en svært dårlig forbindelse mellom Evenes og Bodø. Widerøe driver en kommersiell rute. På hverdager er det kun to avganger hver vei, lørdag er det ingen avganger og søndag er det en. I dag har Ofoten tre daglige avganger tur - retur Bodø fra Narvik lufthavn Framneslia. Når denne legges ned om et år, vil Ofoten ha behov for en bedre forbindelse til fylkeshovedstaden enn det Evenes har i dag. På samme måte vil Salten ha behov for en god forbindelse til Narvik og Harstad med omland via Evenes.

Salten og Ofoten regionråd ber derfor Samferdselsdepartementet til at et minst like godt flytilbud fra neste år videreføres  mellom Harstad Narvik Lufthavn Evenes og Bodø Lufthavn når flyplassen i Narvik legges ned.

Uttalelsen er oversendt til Samferdselsdepartementet.

Publisert 28. juni 2016