Nyheter

Nå kommer prisreduksjonen på månedskort med NSB

Det tok nesten ett år, men fra og med den 14. oktober 2016 vil månedskort på Saltenpendelen selges med 20% rabatt i forhold til dagens pris.

Det var i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2016 i desember i fjor at Stortinget bestemte at månedskort med NSB skulle gjøres 20% billigere utenom de områdene der det i dag foregår et takstsamarbeid mellom fylkeskommuner og NSB.

Det har tatt sin tid for NSB og Samferdselsdepartementet å bli enige om hvordan dette skulle gjøres, men nå er avtalen klar og fra 14. oktober blir det 20% billigere å pendle med toget i Salten. Dette siden det pr i dag ikke eksisterer noe takstsamarbeid i mellom Nordland fylkeskommune og NSB.

Les mer om saken her.

Publisert 18.7.2016