Nyheter

Saltenopplevelser som setter spor

Fotograf: Rune Nilsen

Dette er temaet på dagskonferansen som byregionprosjekt Salten inviterer til 15. november 2016. Målgruppe er politisk og administrativ ledelse i Salten, Nordland fylkeskommune og aktører i opplevelsesnæringene i Salten.

Byregionprosjektet skal i tiden fremover utarbeide en strategiplan for kultur og naturbasert reiseliv i Salten. 

I den anledning,- for å få inspirasjon og innspill inviteres det til en dagskonferanse i Bodø der en håper på å få en god dialog med tilretteleggere og næringsutøvere i denne næringen. 

Byregionprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom alle de 9 kommunene i Salten.

Program for konferansen

Påmelding på E-post til prosjektleder Mona Lindal - E-post: ml@bodo.kommune.no