Politisk ledelse

Regionrådets sammensetning

Foto: Fotograf Holst, Fauske

Regionrådet (SR) er sammensatt av ordfører, en fra opposisjonen og rådmann fra hver av de 10 kommunene i Salten.

Rådmennene møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett.

I valgperioden 2019 - 2023 er sammensetningen slik:

Leder i Salten Regionråd er Ida Pinnerød og nestleder er Rune Berg.

KOMMUNE Ordfører Opposisjon Rådmann
Beiarn Monika Sande (Sp) Håkon Sæther (Ap) Ole Petter Nybakk
Bodø Ida Pinnerød (Ap) Lars Vestnes (H) Rolf Kåre Jensen
Fauske Marlen Rendall Berg (Sp) Hilde Dybwad (Ap) Geir Mikkelsen 
Gildeskål Bjørn Magne Pedersen (H) Silje Nordgård (Ap) Helge Akerhaugen
Hamarøy Britt Kristoffersen (Sp) Filip Mikkelsen (H) Eirik Hopland
Meløy Sigurd Stormo (Ap) Jim Helge Andersen (Sp) Adelheid Kristiansen
Rødøy  Inger Monsen (Ap/Krf) Jimmy Engen Krogh (RF) Kitt Grønningsæther
Saltdal Rune Berg (Sp) Ann Kristin Larsen (Frp) Ronny Seljeseth
Steigen Aase Refsnes (SV) Øystein Laxaa (Sp) Tordis S. Langseth 
Sørfold Gisle Hansen (Sp) Kolbjørn Mathisen (Ap) Stig Arne Holtedahl