Politisk ledelse

Regionrådets sammensetning

Regionrådet (SR) er sammensatt av ordfører, en fra opposisjonen og rådmann fra hver av de 10 kommunene i Salten.

Rådmennene møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett.

I valgperioden 2015 - 2019 er sammensetningen slik:

Leder i Salten Regionråd er Petter Jørgen Pedersen og nestleder er Ida Pinnerød.

KOMMUNE Ordfører Opposisjon Rådmann
Beiarn Monika Sande (Sp) Gudbjørg Navjord (BB) Ole Petter Nybakk
Bodø Ida Pinnerød (Ap) Grethe Monica Fjærvoll (H) Rolf Kåre Jensen
Fauske Jørn Stene (FL) Ottar Skjellhaug (Ap) Geir Mikkelsen 
Gildeskål Petter Jørgen Pedersen (Ap) Hilde F. Johansen (Sp) Helge Akerhaugen
Hamarøy Jan-Folke Sandnes (H) Rigmor Lien (Ap) Eirik Hopland
Meløy Sigurd Stormo (Ap) Per Frøskeland (H) Adelheid Kristiansen
Rødøy (fra 2018) Olav Terje Hoff (Sp) Anita Tustervatn (Ap) Kitt Grønningsæther
Saltdal Rune Berg (Sp) Anne Britt Sletteng (Frp) Ronny Seljeseth
Steigen Asle Schrøder (Sp) Fred Eliassen (Ap) Tordis S. Langseth 
Sørfold Lars Kr. H. Evjenth (Ap) Anne Lise N. Arntzen (Sp) Stig Arne Holtedahl