Politisk ledelse

Styrets sammensetning

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, og velges blant de som har møterett i Regionrådet.

Styret forbereder saker for Regionrådet og fungerer som styre.
I valgperioden 2019 - 2021/23 har styret følgende sammensetning:

Medlemmer: Kommune
                                                                             
Ida Pinnerød (Ap) (leder) Bodø 2019 - 2023
Rune Berg (Sp) (nestleder) Saltdal 2019 - 2023
Bjørn Magne Pedersen (H) Gildeskål 2019 - 2021
Marlen Rendall Berg (Sp) Fauske 2019 - 2021
Rolf Kåre Jensen (rådmannsutv.) Bodø 2019 - 2023
Varamedlemmer:
Sigurd Stormo (Ap) Meløy 2019 - 2021
Tordis Sofie Langseth (rådm.) Steigen 2019 - 2021