Politisk ledelse

Styrets sammensetning

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, og velges blant de som har møterett i Regionrådet.

Styret forbereder saker for Regionrådet og fungerer som styre.
I valgperioden 2015 - 2017/19 har styret følgende sammensetning:

Medlemmer: Kommune
                                                                             
Petter Jørgen Pedersen (Ap) (leder) Gildeskål 2015 - 2019
Ida Pinnerød (Ap) (nestleder) Bodø 2015 - 2019
Lars Kr. H. Evjenth (Ap) Sørfold 2015 - 2019
Jørn Stene (Felleslista) Fauske 2017 - 2019
Rolf Kåre Jensen (rådmannsutv.) Bodø 21.9.2018 - 2019
Varamedlemmer:
Monika Sande (Sp) Beiarn 2017 - 2019
Tordis Sofie Langseth (rådm.) Steigen 21.9.2018 - 2019