Prosjekter

Regionalt Næringsfond

Traktor, kyr

Foto: Harald Håvik

Nordland fylkeskommune har i 2012 og 2013 bevilget til sammen 8,7mill kroner til regionalt næringsfond for Salten.

Målet med midlene var å bidra til økt vekst, verdiskaping og sysselsetting bygd på lokale og regionale fortrinn og potensial.

Handlingsplan for bruk av midlene ble utarbeidet med bakgrunn i Saltenstrategiene for 2012 - 2016. Innsatsen ble konsentrert om strategimål B: Kunnskap, nyskaping og verdiskaping.

Etter 2013 er det ikke bevilget friske midler, men flere av prosjektene som ble igangsatt løper fortsatt.

Prosjektene må rapportere elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no