Saker til SR 2017

Saksdokumenter til SR 2017

Her publiseres møtedokumenter i forkant av møtene i Salten Regionråd:

Møte 16. - 17. november 2017

 1. Innkalling
 2. Saksdokumenter
 3. Vedlegg SR-sak 49/17 – Samarbeidsavtale mellom Ofoten Regionråd og UiT Norges Arktiske universitet
 4. Vedlegg SR-sak 49/17 – Strategi Nord universitet
 5. Vedlegg SR-sak 49/17 – Saltenstrategier 2016-2020
 6. Vedlegg SR-sak 50/17 – Oversikt over vedtak i kommunene
 7. Vedlegg SR-sak 52/17 – Partnerskapsavtale med Bodø i Vinden
 8. Vedlegg SR-sak 54/17 – Referat fra møte 21. – 22. september 2017
 9. Vedlegg SR-sak 57/17 – Toppdokument strategisk utviklingsplan for Nordlandssykehuset HF
 10. Vedlegg SR-sak 58/17 – Særutskrift av vedtak i SR-sak 60/16
 11. Vedlegg SR-sak 59/17 – Vedtekter for Salten Regionråd

Møte 21. -22. september 2017

 1. Innkalling
 2. Saksdokumenter
 3. Vedlegg SR-sak 40/17 – Budsjettforutsetninger 2018
 4. Vedlegg SR-sak 40/17 – Driftsbudsjett 2018 for regionrådets virksomhet
 5. Vedlegg SR-sak 40/17 – Forslag til reduksjon kostnader 2018
 6. Vedlegg SR-sak 40/17 – Tabell tilskudd til SR fra kommunene 2018
 7. Vedlegg SR-sak 41/17 – Høringsbrev – endringer i båtruter
 8. Vedlegg SR-sak 41/17 – Vedtak SR-sak 32/17 – Nytt hurtigbåt- og fergekart i Nordland
 9. Vedlegg SR-sak 42/17 – Referat fra møte 8. – 9. juni 2017
 10. Vedlegg SR-sak 46/17 – Sluttrapport «Samhandling for kommunalt ettervern rus og psykiatri»
 11. Vedlegg SR-sak 47/17 – Strategiplan for havbruk

Møte 8. - 9. juni 2017

 1. Innkalling
 2. Saksdokumenter
 3. Vedlegg SR-sak 21/17 – Årsmøtedokumenter Salten Friluftsråd
 4. Vedlegg SR-sak 22/17 – Kulturutredning i Salten
 5. Vedlegg SR-sak 22/17 – Kulturutredning for Salten 2017 – Resultater fra spørreundersøkelsen
 6. Vedlegg SR-sak 23/17 – Årsmøtedokumenter Salten Kultursamarbeid
 7. Vedlegg SR-sak 24/17 – Årsmelding og regnskap 2016 Salten Regionråd
 8. Vedlegg SR-sak 25/17 – Sluttrapport «Samferdsel i Salten 2014-2017»
 9. Vedlegg SR-sak 26/17 – Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus
 10. Vedlegg SR-sak 26/17 – Innspill fra Saltdal kommune
 11. Vedlegg SR-sak 26/17 – Saltenstrategier 2016-2020
 12. Vedlegg SR-sak 27/17 – Melding om vedtak fra Steigen kommune
 13. Vedlegg SR-sak 28/17 – Søknad fra Rødøy kommune
 14. Vedlegg SR-sak 28/17 – K-sak 003/16 – Regionrådstilhørighet Rødøy kommune
 15. Vedlegg SR-sak 28/17 – Oversikt over interkommunale samarbeid Rødøy kommune
 16. Vedlegg SR-sak 29/17 – Vedtekter Salten Regionråd
 17. Vedlegg SR-sak 30/17 – Referat fra forrige møte
 18. Vedlegg SR-sak 32/17 – Høringsutkast «Utredning om fremtidig ferge- og hurtigbåttilbud i Nordland»
 19. Vedlegg SR-sak 32/17 – Høringsbrev
 20. Vedlegg SR-sak 32/17 – Høringsinnspill fra Beiarn og Meløy kommuner, og Kjerringøy Nærmiljøkontor
 21. Vedlegg SR-sak 33/17 – Handlingsplan Saltenstrategier
 22. Vedlegg SR-sak 34/17 – Kommuneplan 2014 – 2026, Bodø kommune
 23. Vedlegg SR-sak 35/17 – Årsmelding Felles Ansvar i Salten
 24. Vedlegg SR-sak 36/17 – Innkalling GF Salten Invest AS

Møte 16. februar 2017

1.     Innkalling

2.      Saksdokumenter

3.     Vedlegg SR-sak 01/17 – Referat fra forrige møte

4.     Vedlegg SR-sak 03/17 – Søknad fra Rødøy kommune

5.     Vedlegg SR-sak 04/17 – Oppsigelse fra Steigen kommune

6.     Vedlegg SR-sak 04/17 – Vedtekter Salten regionråd

7.     Vedlegg SR-sak 04/17 – Vedtekter Salten friluftsråd

8.     Vedlegg SR-sak 04/17 – Vedtekter Salten kultursamarbeid

9.     Vedlegg SR-sak 04/17 – Samarbeidsavtale Felles Ansvar i Salten

10.   Vedlegg SR-sak 05/17 – Oversikt over vedtak i kommunene (Saltenstrategier)

11.   Vedlegg SR-sak 05/17 – Saltenstrategier 2016-2020 (med endringer foreslått av AU)

12.   Vedlegg SR-sak 06/17 – Diskusjonsnotat regionrådets rolle og fokus

13.   Vedlegg SR-sak 07/17 – Strategiplan havbruk Salten 2017-2027

14.   Vedlegg SR-sak 08/17 – Oppdragsbrev fra Nordland fylkeskommune datert 13.12.2016

15.   Vedlegg SR-sak 09/17 – Aktuelle lover – kultur

16.   Vedlegg SR-sak 09/17 – Hovedaktiviteter kulturutredning Telemarksforskning

17.   Vedlegg SR-sak 10/17 – Indeks Nordland 2017

18.   Vedlegg SR-sak 11/17 – Saksframlegg Bodø kommune (Interkommunalt prosjekt)

19.   Vedlegg SR-sak 12/17 – Saksframlegg Bodø kommune (Europeisk kulturhovedstad)

20.   Vedlegg SR-sak 12/17 – Forstudie Europeisk kulturhovedstad 2024

21.   Vedlegg SR-sak 13/17 – Utkast til partnerskapsavtale Bodø i vinden

22.   Vedlegg SR-sak 14/17 – Partnerskapsavtale Nord-Norges Europakontor

23.   Vedlegg SR-sak 16/17 – Vedtekter Jernbaneforum Nord

24.   Vedlegg SR-sak 17/17 – Oversikt over behov for rydding i kommunene