Saksdokumenter 2014 - 2019

Saksdokumenter 2015

Oversikt over saksdokumenter til Salten Regionråds møter i 2015

Sakslister Saksdokumenter
20. februar

20. februar
1. Saksdokumenter
2. SR-sak 03/15 - Samferdselsutfordringer i Salten
3. SR-sak 04/15 - vedlegg Kommunikasjonsstrategi
4. SR-sak 05/15 - vedlegg Partnerskapsavtale NNEO

4. - 5. juni

4. - 5. juni
1. Innkalling
2. Invitasjon fra Bodø kommune vedrørende oppsummering av “nabopraten” – ny storkommune
3. Saksdokumenter
4. Vedlegg SR-sak 09/15 – Årsmøtepapirer Salten Friluftsråd
5. Vedlegg SR-sak 11/15 – Næringslivsundersøkelse i regi av BRUS
6. Vedlegg SR-sak 14/15 – Referat fra forrige møte
7. Vedlegg SR-sak 16/15 – Generalforsamling Salten Invest AS
8. Vedlegg SR-sak 17/15 – Årsmøtepapirer Salten Kultursamarbeid
9. Vedlegg SR-sak 18/15 – Årsrapport Felles Ansvar i Salten
10. Vedlegg SR-sak 19/15 – Årsmelding og regnskap Salten Regionråd
11. Vedlegg SR-sak 21/15 – Felles strategi for eierstyring og samarbeid i Salten
12. Vedlegg SR-sak 21/15 – Diverse vedlegg interkommunale eierstrategier
13. Vedlegg SR-sak 22/15 – Prosjektplan rus/psykiatri
14. Vedlegg SR-sak 23/15 – Brev fra KMD
15. Vedlegg SR-sak 25/15 – Brev fra Salten Brann 
16. Vedlegg SR-sak 10/15 - Delrapport B 
17. Vedlegg SR-sak 10/15 - Delrapport D
18. Vedlegg SR-sak 10/15 - Delrapport C

24. - 25. september

24. - 25. september
1. Innkalling
2. Saksdokumenter
3. Vedlegg SR-sak 28/15 - Prioriteringsliste Samferdsel i Salten og 12-pkt. liste ifm NTP
4. Vedlegg SR-sak 29/15 - Utkast partneravtale mellom Salten Regionråd og Samferdselsforum Nord
5. Vedlegg SR-sak 30/15 - Sluttrapport "Mulighetsstudier i Salten"
6. Vedlegg SR-sak 31/15 - Referat fra forrige møte
7. Vedlegg SR-sak 32/15 - Diverse orienteringer
8. Vedlegg SR-sak 37/15 - Høring planprogram Regional Transportplan Nordland 2017-2028
9. Vedlegg SR-sak 37/15 - Brev av 8. juni 2015 - Innspill til planprogrammets oppbygning
10. Vedlegg til SR-sak 38/15 - Høring planprogram By- og regionsenterpolitikk
11. Vedlegg til SR-sak 39/15 - Diverse vedtak
12. Vedlegg til SR-sak 39/15 - Petrostrategi for Bodø og Salten (SR-sak 43/10)
13. Vedlegg til SR-sak 39/15 - Petrostrategi-aktivitetsplan for Bodø og Salten
14. Vedlegg til SR-sak 39/15 - Fylkesrådssak 272/11
15. Vedlegg til SR-sak 39/15 - Oppsummering - gjennomførte aktiviteter i perioden 2012-2015
16. Vedlegg til SR-sak 39/15 - Kunnskapsinnhenting i nordøstlige Norskehavet - oppsummering av aktuelle muligheter
17. Vedlegg til SR-sak 39/15 - Saura AS - Informasjon vedrørende arbeidet
18. Vedlegg SR-sak 40/15 - Utkast til destinasjonsstrategi
19. Vedlegg SR-sak 40/15 - Arbeidsnotat Reiselivet i Salten (Nordlandsforskning)
20. Vedlegg SR-sak 40/15 - Brand Norway as a tourist destination

19. - 20. november
19 - 20. november

1. Innkalling
2. Saksdokumenter
3. Vedlegg til SR-sak 42/15 - Oversikt over representanter 
4. Vedlegg til SR-sak 43/15 - Organisasjonsplan SR
5. Vedlegg til SR-sak 47/15 - Oversikt over tidl. medlemmer SR-AU
6. Vedlegg til SR-sak 47/15 - Vedtekter SR
7. Vedlegg til SR-sak 48/15 - Bodø kommunes høringsinnspill FMR
8. Vedlegg til SR-sak 49/15 - Saltenstrategier 2012-2016
9. Vedlegg til SR-sak 50/15 - SR-sak 39/15 med vedlegg
10. Vedlegg til SR-sak 55/15 - Sykkelløftet resultater 2013
11. Vedlegg til SR-sak 56/15 - Diverse orienteringer
12. Vedlegg til SR-sak 57/15 - Vedtekter Nordlandsmuseet
13. Vedlegg til SR-sak 58/15 - Samarbeidsavtale Felles Ansvar
14. Vedlegg til SR-sak 61/15 - Fylkesrådsak 57-2015 - DA Bodø
15. Vedlegg til SR-sak 62/15 - Vedtekter Nordland Nasjonalparksenter
16. Vedlegg til SR-sak 64/15 - Mandat Statskogs regionutvalg
17. Vedlegg til SR-sak 66/15 - Samferdsel i Salten
18. SR-sak 67/15 - Revidert møteplan 2016
19. SR-sak 68/15 - Innmeldte saker fra kommunene