Salten Invest AS

29.07.202108:41 Viktor Håkonsen

Salten Invest AS ble stiftet 20. juni 2005 med formål å foreta kommersielt motiverte investeringer i en tidlig fase i nyskapende bedrifter i Salten, basert på muligheten for avkastning. Selskapet skal også kunne investere i såkornfond. Selskapet skal ikke investere i rene eiendomsselskaper.

 

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Svenn Are Jenssen

Mobil: 915 18814

E-post: saj@kpb.no