Uttalelser

Uttalelser 2018

Foto: Steffen Sund

Salten Regionråd har i 2018 vedtatt følgende uttalelser :