Saltenstrategier

08.01.201511:12 Admin

Saltenstrategier er Salten Regionråds strategidokument for hver valgperiode. Strategiene for 2020 - 2024 ble vedtatt i Regionrådets møte 29. januar 2021.

I løpet av høsten 2020 hadde alle kommunene i Salten sluttet seg til strategiene og vedtatt å prioritere interkommunalt samarbeid i tråd med disse.   

Saltenstrategier 2020 - 2024


Saltenstrategier for tidligere valgperioder finnes her:

Saltenstrategier 2016 - 2020

Saltenstrategier 2012 - 2016 

Saltenstrategier 2008 - 2011