Saltenstrategier

Saltenstrategier er Salten Regionråds strategidokument for hver valgperiode. Strategiene for 2016 - 2020 ble vedtatt i Regionrådets møte 16. februar 2017.

I løpet av siste halvår 2016 hadde alle kommunene i Salten sluttet seg til strategiene og vedtatt å prioritere interkommunalt samarbeid i tråd med disse.   

Saltenstrategier 2016 - 2020

Saltenstrategier for tidligere valgperioder finnes her:

Saltenstrategier 2012 - 2016 

Saltenstrategier 2008 - 2011